Karnevalske grupe

UdrugaMAŠKARANA CRIKVENICA

Kontakt: Dino Lovrić, mob: 091 556 6112

 

Udruga za narodne običaje “DUGA”
Udruga za narodne običaje “DUGA” osnovana je 1981. godine na inicijativu lokalnog pučanstva naselja Duga, i to s ciljem i zadaćom očuvanja kulturne baštine te njegovanja tradicije i običaja našega kraja. Važno je istaknuti da je jedna od temeljnih zadaća udruge razvijanje međuljudskih odnosa, narodnih običaja, organizacija maškaranih priredbi, suradnja s ostalim udrugama te svi ostali oblici druženja. Udruga trenutno broji oko 150 članova, a do sada je bila izrazito aktivna kroz paradnu sekciju, što se očituje u mnogobrojnim nastupima parade “Duga” na raznim karnevalima, od Rijeke, fašnika u Samoboru pa do poznatog karnevala u Veneciji. Potrebno je istaknuti da “Duga” svojim nastupom i izgledom predstavlja Grad Crikvenicu i promiče brojne vrijednosti našega kraja, od gastronomske do turističke ponude.

Kontakt: Aldo Plukavec, mob: 098 171 3418

Facebook stranica: Udruga Duga

Instagram profil: udruga_duga

E-mail: info@udrugaduga.com

Web: www.udrugaduga.com

duga2

 

 

 

 

Udruga za narodne običaje “MATKOVIĆI”
Grupa Matkovići osnovana je početkom prošloga stoljeća, a fotodokumentacija postoji od 1929. Već godinama održavaju tradiciju maškaranja i pozdravljaju po kućama u vrijeme tri zadnja četvrtka: tusti, husi i poberuhi pod parolom “bubanj i muzika složno udaraj”.

Kontakt: Marin Uremović, mob: 095 860 5140

Facebook stranica: Udruga za narodne običaje Matkovići

E-mail: uznoma@yahoo.com

matkovici2

 

 

 

 

Udruga za narodne običaje “GORNJI KRAJ”
Početak dugogodišnje tradicije grupe Gornji kraj seže u dvadesete godine prošloga stoljeća, a Udruga za narodne običaje Gornji kraj – Ladvić djeluje od 1998. godine. Udruga danas ima sedamdesetak članova, a maškarana grupa četrdesetak.

Kontakt: Goran Peričić, mob: 098 160 7384

Facebook profil: Udruga Gornji Kraj

E-mail: uznogornjikraj@gmail.com

gornji_kraj.jpg