[MAŠKARANE ŠTORIJE I LUDORIJE: Maškarani običaji u Jadranovu]

Više o maškaranim običajima, povijesti i tradiciji u Jadranovu ispričali su nam Dario i Boris. Svakako pogledajte!