[ČAKAVSKO MAŠKARANO ZAPOLNE]

Posljednjih 8 godina svake je godine organizirano Čakavsko maškarano zapolne u organizaciji Katedre čakavskog sabora “Kotor”. Domaćin programa i suorganizator je Osnovna škola Zvonka Cara iz Crikvenice, a program se odvija uz pomoć TZG Crikvenice. U programu svake godine sudjeluje preko 150 djece iz Dječjeg vrtića “Radost” sa područnim odjeljenjima, Osnovne škole Zvonka Cara i Osnovne škole Vladimira Nazora sa područnim školama, a često su u programu sudjelovala i djeca osnovnih škola u Bribiru i Triblju te drugi posebni gosti.Najveći dio posla oko pripreme programa odradile su školske čakavske skupine, ali tradiciju našeg kraja – maškaranje i čakavštinu, itekako su dobro prihvatila i djeca dječjeg vrtića. Ovaj program samo je jedan u širokoj paleti aktivnosti koje se na visokoj razini održavaju u našem gradu, jer djeca sudjeluju i u drugim aktivnostima, a najveća je priprema maske i sudjelovanje na dječjoj maškaranoj povorci u Crikvenici. Dodatan trud ulaže se i u odlazak djece na Dječju karnevalsku povorku u Rijeku. Za sav doprinos VELIKO HVALA njihovim učiteljicama, nastavnicama, tetama, mamama, tatama, bakama i svima ostalima koji sudjeluju u pripremi karnevalskih kostima i programa, kako bi djeca uživala, a s njima i cijela zajednica!