VELIKA MESOPUSNA POVORKA 30.1.2011. – POPIS GRUPA

0. MEŠTAR I MAČKA
1. UDRUGA ZA NARODNE OBIČAJE “DUGA” (30 sudionika)
2. KARNEVALSKA UDRUGA “KIRCI” (15 sudionika)
3. GRAD ORLOVA (ČEŠKA) GRAD PRIJATELJ CRIKVENICE (8 sudionika)
4. GRUPA SELCE (50 sudionika)
5. UDRUGA UMIROVLJENIKA „SUNCE“ (40 sudionika)
6. PEHINARSKA GOSPODA (25-30 sudionika)
7. UDRUGA ZA NARODNE OBIČAJE DOL – KRIŽIŠĆE (40 sudionika)
8. MESOPUSNA KUMPANIJA PAŠAC (30 sudionika)
9. ŠMRIČKE MAŠKARE (50 sudionika)
10. UDRUGA ZA NARODNE OBIČAJE “GORNJI KRAJ” (30 sudionika)
11. MESOPUSTARI KRALJEVICE (60 sudionika)
12. DRENOVSKE DRENJULE (15 sudionika)
13. UDRUGA ZA MESOPUSNE OBIČAJE BRIBIR (70 sudionika)
14. UDRUGA ZA MLADE „MALIK“ (30 sudionika)
15. GRIŠKI KRABUNOSI – GRIŽANE (50 sudionika)
16. UDRUGA ZA NARODNE OBIČAJE LEDENICE (50 sudionika)
17. MOMAK VESELJAK – TRIBALJ (30 sudionika)
18. MAŠKARANA GRUPA DRAMALJ (50 sudionika)
19. POVILSKI MESOPUSTARI (30 sudionika)
20. DRIVENIK (30 sudionika)
21. JAKOVARSKE KRABULJE (50 sudionika)
22. SVITA
23. UDRUGA ZA NARODNE OBIČAJE “MATKOVIĆI” (30 sudionika)

Više o grupama