Karnevalske grupe

Karnevalska udrugaKIRCI
Maškarana udruga Kirci je 2003. godine organizirala prvi zajednički nastup crikveničkih maškara na Riječkome karnevalu. Udruga je registrirana u siječnju 2006. godine, a tada je i odlučeno da naš grad i običaje žele prezentirati i u ostalim dijelovima Hrvatske i inozemstvu.  Od tada članovi Udruge sudjeluju u svim događanjima vezanima uz očuvanje tradicije, kao što su dječje redute, veliki mimohod karnevalskih grupa, primopredaja ključeva grada, spaljivanje Merika…
Kontakti:
– predsjednica Kornelija Barac 098 186 4175
– dopredsjednik Dino Lovrić 091 5566112
– tajnik Goran Car 091 538 8940

kirci.jpg Kirci

 

 

 

Udruga za narodne običaje “DUGA”
Udruga za narodne običaje “DUGA” osnovana je 1981. godine na inicijativu lokalnog pučanstva naselja Duga, i to s ciljem i zadaćom očuvanja kulturne baštine te njegovanja tradicije i običaja našega kraja  Važno je istaknuti da je jedna od temeljnih zadaća udruge razvijanje međuljudskih odnosa, narodnih običaja, organizacija sportskih priredbi, suradnja s ostalim udrugama te svi ostali oblici druženja. Udruga trenutno broji oko 150 članova, a do sada je bila izrazito aktivna kroz paradnu sekciju, što se očituje u mnogobrojnim nastupima parade “Duga” na raznim karnevalima, od Rijeke, fašnika u Samoboru pa do poznatog karnevala u Veneciji. Potrebno je istaknuti da “Duga” svojim nastupom i izgledom predstavlja Grad Crikvenicu i promiče brojne vrijednosti našega kraja, od gastronomske do turističke ponude.

Kontakt: Aldo Plukavec, mob: 098 1713 418

Facebook profil: Udruga Duga

E-mail: udrugaduga1981@gmail.com

web: www.udrugaduga.com

duga-web

 

 

 

Udruga za narodne običaje “MATKOVIĆI”
Grupa Matkovići osnovana je početkom prošloga stoljeća, a fotodokumentacija postoji od 1929. Već godinama održavaju tradiciju maškaranja i pozdravljaju po kućama u vrijeme tri zadnja četvrtka: tusti, husi, poberuhi, pod parolom “bubanj i muzika složno udaraj”

Kontakt: Danijel Babić, mob: 091 942 6286

uznomatkovici@yahoo.com

matkovici.jpg Matkovići

 

 

 

Karnevalska grupa “GORNJI KRAJ”
Početak dugogodišnje tradicije grupe Gornji kraj seže u dvadesete godine prošloga stoljeća, a Udruga za narodne običaje Gornji kraj – Ladvić djeluje od 1998. godine. Udruga danas ima sedamdesetak članova, a maškarana grupa četrdesetak.

Kontakt: Marinko Stevanić 099 673 8038

marinko87@net.hr

gornji_kraj.jpg Gornji kraj