ODRŽANA VESELA ČAJANKA DJEČJEG VRTIĆA “RADOST”

U četvrtak, 7. veljače, u maškaranome šatoru je u popodnevnim satima održana vesela čajanka dječjeg vrtića “Radost”. Najmlađe maškare su uz pomoć svojih roditelja i teta sudjelovale u zabavnim igrama, a predstavili su i koreografiju s kojom će se predstaviti na Dječjoj karnevalskoj povorci u Rijeci.

Foto: Antonio Visković

Foto: Iva Baldo, Tea Petek, Elena Košuljandić, Mirna Vičić