Obavijest svima zainteresiranima za sudjelovanje u Međunarodnoj karnevalskoj povorci u Rijeci

Prijave za Međunarodnu karnevalsku povorku u Rijeci, koja će se održati 19. veljače 2012. godine, vrše se u konobi “Lido”, caffe baru “Happy” i Crikvenica turistu, i to od 16. siječnja do 5. veljače 2012. Tema ovogodišnjih crikveničkih maškara je: Crikvenica 1412. g., acijena kostima je 200 kuna. Detaljnije informacije sa skicama kostima i alegorijskih kola možete dobiti na mjestima prijave.