Obavijest – maškarani šator u Crikvenici

Maškarani šator u Crikvenici je, nažalost, oštećen zbog iznimno loših vremenskih uvjeta. Poduzima se sve kako bi se sanirala oštećenja i šator pripremio za maškaranu zabavu uz “Koktelse” u subotu, 7. veljače.
Sve promjene vezane uz maškarana događanja u šatoru možete pratiti na web stranici www.maskare.net i Facebook stranici Maškare Crikvenica.