Mesopust 2010.

Meriko je kriv za sve…

Svake se godine na čistu srijedu – Pepelnicu na glavnome crikveničkome trgu čita šentenca,  satiričan i duhovit tekst u kojem su opisane i obrađene najbitnije teme u godini koja je iza nas, kritizira se stanje u društvu, ismijavaju se i pohvaljuju pojedini događaji, ljudi i projekti. Nakon čitanja se održava suđenje i čita presuda mesopustu – Meriku, krivcu za sva zla u protekloj godini. Presuda je uvijek ista: paljenje na vrhu pristaništa i okončanje aktualnoga krivca među morskim valovima. Mesopusta uz glasno udaranje bubnjeva, muziku i plač njegove ucviljene udovice ispraćaju sve crikveničke karnevalske grupe, brojni građani i gosti, a poznati crikvenički maratonac Ico Blašković već tradicionalno na svoj osebujan način – skokom u more – obilježava kraj maškaranih dana. Mesopust se prije radio uglavnom od slame, danas se kombiniraju i drugi materijali, a glava mu je obično velika i pomalo groteskna. Slavica Car je zapisala u jednome od svojih tekstova: “Krosno od slami, va staroj vešte, velun glavinun, grd da grđi ne more bit. Rabilo bi dobro razmislet dal’ sliči na nekoga ili ne. Saki ga vidi drukčije i misli daj’ ovisti ili onisti. Ma ki kod da je, zmišljen je da bi se na njega hitilo krivnju za se okolo nas va pasanen letu. Nadeje mu se imena ke kažu jušto ono čaj’ „aktualno“ poli nas, ki j’ ča udelal a da ni smel, ili ni otel. Zato ga sako leto časni sud krozi šentencu dobro zaštrapaca, abukati ga provaju obranit, ma na kraju krvniki ga va ruki zamu i na vrhu paladi važgaju i va more hite.” Ime se mesopustu bira i daje prema aktualnim društvenim ili političkim događajima, a krštenje i ustoličenje se obavlja posljednje subote prije Pepelnice. Sudi mu se za grijehe u lokalnoj i državnoj politici, za sav nered, nemoral, zlo, laži, prevare, spletke, licemjerje i nepravde. I tako iz godine u godinu, iz desetljeća u desetljeće, nove generacije Crikveničana spaljuju Merika i održavaju tradiciju, s nadom da će godina pred njima biti bolja od prošle i s vjerom da pravda, mada u ovome slučaju simbolički, ipak na koncu biva zadovoljena…

Crikvenička šentenca 2010.

Foto: Dino Lovrić

Pasal je još jedan mesopust…

Na Pepelnicu, u srijedu, 17. veljače 2010. godine se na glavnome crikveničkome trgu održalo suđenje krivcu za sva zla u protekloj godini – mesopustu, kojemu su Crikveničani ove godine nadjenuli zanimljivo i nesvakidašnje ime – “Mrkač-drkač”. Suđenje je privuklo veliki broj gledatelja, a okupljanje svih karnevalskih grupa je započelo u 15,00 sati ispred Hotela “Miramare”, odakle je povorka krenula prema Trgu Stjepana Radića. Oko 16,00 sati su meštar Vele i njegova svita započeli s čitanjem Šentence, u kojoj su obrađene najbitnije teme vezane uz 2009. godinu, ismijani i pohvaljeni pojedini događaji i ljudi.  “Mrkač-drkač” se, uz glasnu muziku i naricanje svoje ucviljene udovice izgorjevši u plamenu zauvijek oprostio s Crikvenicom…