Ostala događanja u gradu 2009.

07.02.2009. subota
14,00 – velika karnevalska povorka na ulicama grada

08.02.2009. nedjelja
14,00 – dječja reduta na ulicama grada

25.02.2009. srijeda
16,00 – suđenje Mesopustu i spaljivanje

7. i 8.02.2009. – Međunarodni karnevalski turnir u rukometu i mini rukometu u Gradskoj sportskoj dvorani

Info: Turistička zajednica grada Crikvenice, Trg Stjepana Radića 1c,
51 260 Crikvenica; tel: +385 51 241 051, fax: +385 51 241 867;
info@tzg-crikvenice.hr, www.tzg-crikvenice.hr

PROGRAM DOGAĐANJA U ŠATORU

PROGRAM DOGAĐANJA U KAVANI “ATRIJ” – HOTEL “INTERNATIONAL”