Tea Milat izabrana za prvu mačku crikveničkih maškara

U nedjelju, 23. siječnja 2011. se u popodnevnim satima u crikveničkome šatoru održao izbor ovogodišnje prve mačke maškara. Svako je mjesto predložilo barem jednu predstavnicu, a natjecale su se: Ana Bolf iz Jadranova (Jakovarske krabulje), Tea Milat iz Dramlja (Udruga mladeži “Sveta Jelena” Dramalj), Tamara Pristušek iz Crikvenice (Karnevalska udruga “Kirci”), Korina Maljković i Iris Šarlija iz Crikvenice (Udruga za narodne običaje “Gornji kraj”), Ljiljana Kvenić i Ružica Kostrenčić iz Crikvenice (Udruga umirovljenika Grada Crikvenice “Sunce”) te Nikolina Antić i Marija Lončarić iz Selca (Udruga mladih “Selce”). Kandidatkinje su se u prvome izlasku predstavile u odori svoje grupe, a u drugome u kostimu mačke, zaštitnome znaku izbora. Članovi žirija su bili: Ljiljana Šegulja i Ivan Grbčić iz Jadranova, Emil Stanić i Dino Domijan iz Dramlja, iz Crikvenice Slavica Car i Senko Smoljan, zamjenik Gradonačelnika Grada Crikvenice, Sandro Antić i Mario Marijanović iz Selca, Marijana Biondić, direktorica TZG Crikvenice, Draženka Antić, prošlogodišnja prva mačka maškara te predsjednik žirija Damir Rukavina, gradonačelnik Grada Crikvenice. U pauzi je posjetitelje zabavljala grupa “Trend”, a nakon toga je predsjednik žirija objavio rezultate. Prva mačka crikveničkih maškara za 2011. godinu je Tea Milat s ukupno 102 boda, 1. pratilja Korina Maljković (94 boda) te 2. pratilja Marija Lončarić (93 boda).

Foto: Dino Lovrić